Vad kan man få stöd till?

 

 

Eu-bidrag24.se

Det här är verksamhet man kan få stöd till

 

 • Medel för att bygga nytt eller bygga om
 • Medel för investeringar i t ex maskiner
 • Medel om du vill göra en förstudie t ex för satsning utomlands
 • Medel som stöttar en internationalisering
 • Medel för att samarbeta med andra företag
 • Medel för att datorisera/digitalisera din verksamhet
 • Medel för att anlita en extern konsult som kan tillföra kunskap eller avlasta dig
 • Medel för innovativ verksamhet eller för att förbättra dina produkter
 • Medel för att utveckla en prototyp
 • Medel för att utveckla designen på dina produkter
 • Medel för att marknadsföra dina produkter
 • Medel för att kunna vara med på en mässa

 

Ovanstående är bara exempel på saker man kan få stödmedel till. Hör av dig till mig

och berätta vad du planerar så undersöker jag möjligheterna.

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER:

 

Adress: Mail: Telefon:

Postiljonsvägen 31 kenneth@eu-bidrag24.se 070 640 64 64

122 47 Enskede

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved